21.5.2023
No items found.

W kierunku upolitycznienia organizacji

54. zjazd delegatów VdG

Najważniejszym tematem tegorocznego zjazdu VdG, była dyskryminacja młodzieży ze środowisk mniejszości niemieckiej, której pozbawiono części godzin nauki języka niemieckiego w szkołach. Dziwiła jednak próba upolitycznienia tego smutnego procesu do celów wyborczych. Oprócz tego był zjazd świętowaniem zadowolenia samego z siebie i realizowanych projektów.

zjazd VdG

Tegoroczny zjazd delegatów VdG przyjął jednogłośnie rezolucję w sprawie aktywnego zaangażowania się w wybory parlamentarne w 2023 roku. Postulat czynnego udziału w wyborach wpisano również do planu działania na nadchodzący rok. 

Wydaje się, że głównym argumentem mobilizującym elektorat przed wyborami ma być właśnie dyskryminacja dzieci ze środowiska mniejszości niemieckiej. W stosunku do innych mniejszości narodowych w Polsce, młodzieży społeczności niemieckiej wyraźnie ograniczono możliwości nauki języka ojczystego w szkołach publicznych. Oczywiście, że decyzje w tej sprawie są najsmutniejszym wydarzeniem w 30-letniej historii zorganizowanej mniejszości niemieckiej. Gdyby jednak liderzy organizacji VdG wykazali więcej odpowiedzialności za tą sprawę, to pewnie w bardziej skuteczny sposób staraliby się w dialogu z przedstawicielami administracji rządowej problem ten rozwiązać. To jest bowiem jedyna droga do przywrócenia poprzedniej liczby godzin lekcyjnych.

Tymczasem można odnieść wrażenie, że dramat dzieci instrumentalizowany jest do własnych politycznych interesów. Wiadomo, że wybór nawet dwóch posłów do Sejmu z listy Mniejszości Niemieckiej tej decyzji o ograniczeniu nauki niemieckiego w szkołach nie jest w stanie odwrócić. Ale głośne protestowanie przeciwko dyskryminacji dzieci jest przekonywującym wyborczym argumentem, z którego można czerpać kapitał. Tyle tylko, że odwoływanie się do tego problemu być może umożliwi wprowadzenie swojego posła do Sejmu, ale nauki języka niemieckiego w szkołach na pewno nie przywróci. Dlatego używanie tego argumentu w kontekście zbliżających się wyborów jest oczywistą manipulacją. 

Chyba trudno o bardziej wymowne symptomy upolitycznienia organizacji VdG.

This is some text inside of a div block.
Autor:

Więcej artykułów

Prusacy, Prajzaci, Prajzsko, Hlucinsko, Prajzska Rallye, Rajd Pruski
Geografia
Historia
Kultura
Ludzie
Tożsamość

Prusy jako alternatywa

Autochtoni na Górnym Śląsku najczęściej postrzegają się albo jako Ślązacy, albo jako Niemcy. Państwo Pruskie popadło w zapomnienie i prawie nikt się z nim tu nie identyfikuje. Zupełnie inaczej jest w czeskiej części Górnego Śląska. Tam Państwo Wilhelma II jest dla wielu kluczem do tożsamości. Tradycje te są również aktywnie kultywowane.

Czytaj dalej
Carl Ulitzka wraz z parafiankami z kościoła św. Mikołaja w Raciborzu Starej wsi
Historia
Kultura
Ludzie
Tożsamość

Carl Ulitzka powinien wrócić do domu!

Carl Ulitzka był w okresie międzywojennym największym moralnym i politycznym autorytetem na Górnym Śląsku. Nie stronił też od ważnych urzędów. Jako przewodniczący górnośląskiej partii Centrum miał długo kluczowy wpływ na życie regionu. Dwukrotnie wygnany z Raciborza. W 1939 usunięty z parafii przez Gestapo i w 1945 roku przez nowych rządzących. Dziś raciborskie elity domagają się przeniesienia jego grobu do Raciborza.

Czytaj dalej
Ślązacy, mniejszość śląska, język śląski
No items found.

Uznano odrębność języka śląskiego!

Rysuje się kuriozalna sytuacja. Wiele wskazuje na to, że wkrótce będziemy mieli na Górnym Śląsku dwie duże mniejszości- niemiecką i śląską. Obie posługują się tym samym językiem i obie odwołują do tych samych tradycji historycznych. Różnią się w zadzie wyłącznie politycznymi liderami. Uchwała polskiego Sejmu w sprawie uznania języka śląskiego może przynieść ze sobą bardzo poważne przesunięcia.

Czytaj dalej