Kontakt: Spectrum.direct

Impressum

Podmiotem prawnym portalu Spectrum.direct jest stowarzyszenie Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Opolu.

Przewodniczący zarządu
Prof. zw. dr hab. Joachim Glensk

KRS: 0000024148
NIP: 7542575976
REGON: 531422247

Adres: 45-676 Opole, ul. Miodowa 1
Telefon: 0048 729 461 012
E-Mail: eichendorff.konversatorium[at]gmail.com

Redakcja portalu:

Redaktor odpowiedzialny
Prof. UŚ dr hab. Sebastian Fikus, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz redakcji
Natalia Klimaschka

Redaktor
Maria Honka-Biły

Redaktor
Daria Socha

E-Mail: redakcja.spectrum.direct[at]gmail.com

Projektant graficzny strony
dr Tomasz Strojecki

E-Mail: tstrojecki.art[at]gmail.com
Strona domowa: www.tstrojecki.pl

Czasopismo
Joseph von Eichendorff Konversatorium - Zeszyty Edukacji Kulturalnej - Hefte für Kulturbildung (ISSN: 1232-5694)

Redaktor naczelny
dr Dorota Kurpiers

E-Mail: eichendorff.konversatorium[at]gmail.com

Siedziba Zarządu Eichendorff-Konversatorium i obu redakcji

Napisz do nas

Wypełnij poniższy formularz.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.
Coś poszło nie tak. Wypełnij wszystkie pola.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCEJ DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Stowarzyszenie Joseph-von-Eichendorff-Konversatorium - Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa otrzymało w roku 2022 dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na produkcję, organizację i administrację portalu Spectrum.direct dostępnego pod adresem http://spectrum.direct w wysokości 63 394 zł oraz na wydanie periodyku w wysokości 16 700 zł. Dotacja została sfinansowana ze środków budżetu państwa.


Stowarzyszenie Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa otrzymało w 2022 dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację „zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego”. Zadanie „produkcja, organizacja i administracja portalu kulturalnego Spectrum.direct” zakłada realizację internetowego portalu społeczno-kulturalnego. Zadania obejmują swym działaniem szeroko pojęte problemy środowiska mniejszości niemieckiej oraz jego relacji z otoczeniem zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Portal ma charakter multiplatformowy łącząc ze sobą w formie hipertekstowej elementy pisane oraz elementy realizowane za pomocą środków telewizyjnych. Portal jest odpowiedzią na zachodzące zmiany technologiczne oraz cywilizacyjne, rodzajem reakcji na odwrót od czytelnictwa gazet oraz oglądania tradycyjnej telewizji. Celem portalu jest tworzenie rzetelnego obrazu tego środowiska i budzenie współodpowiedzialności za jego transformację. Zdeklarowanym celem portalu jest dotarcie do środowisk niemieckich, które nie identyfikują się z oficjalnie istniejącymi organizacjami. W roku 2022 projekt otrzymał dotację w wysokości 63 394 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 168 495 zł.
Zadanie „redakcja i wydanie monografii Joseph-von-Eichendorff-Konversatorium Nr. 84” jest kontynuacją wieloletniego cyklu wydawniczego. Obecnie Stowarzyszenie Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa wydaje w ramach tego cyklu rocznik zajmujący się historią regionu i prezentacją ważnych postaci, które miały wpływ na jego kształt. W roku 2022 tematem periodyku były losy Bernharda Bogedaina, niemieckiego biskupa, który kierując się religijnymi przesłankami przyczynił się w kluczowy sposób do znajomości języka polskiego w środowiska autochtonicznych. Dla autorów monografii ważne były motywacji i mechanizmy, które doprowadziły do rozbudowy polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku w XIX wieku. W roku 2022 projekt otrzymał dotację w wysokości 16 700 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 24 200 zł.

*  *  *

Stowarzyszenie Joseph von Eichendorff Konversatorium - Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa otrzymało w roku 2023 dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na produkcję, organizację i administrację portalu Spectrum.direct dostępnego pod adresem http://spectrum.direct w wysokości 75 000 zł oraz na wydanie periodyku w wysokości 14 387 zł. Dotacja została sfinansowana ze środków budżetu państwa.

Stowarzyszenie Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa otrzymało w 2023 dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację „zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego”. Zadanie „produkcja, organizacja i administracja portalu kulturalnego Spectrum.direct” zakłada realizację internetowego portalu społeczno-kulturalnego. Zadania obejmują swym działaniem szeroko pojęte problemy środowiska mniejszości niemieckiej oraz jego relacji z otoczeniem zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Portal ma charakter multiplatformowy łącząc ze sobą w formie hipertekstowej elementy pisane oraz elementy realizowane za pomocą środków telewizyjnych. Portal jest odpowiedzią na zachodzące zmiany technologiczne oraz cywilizacyjne, rodzajem reakcji na odwrót od czytelnictwa gazet oraz oglądania tradycyjnej telewizji. Celem portalu jest tworzenie rzetelnego obrazu tego środowiska i budzenie współodpowiedzialności za jego transformację. Zdeklarowanym celem portalu jest dotarcie do środowisk niemieckich, które nie identyfikują się z oficjalnie istniejącymi organizacjami. W roku 2023 projekt otrzymał dotacje w wysokości 75 000 zł. Łączny koszt zadania 95 670 zł.
Zadanie „redakcja i wydanie monografii Joseph-von-Eichendorff-Konversatorium Nr. 84” jest kontynuacją wieloletniego cyklu wydawniczego. Obecnie Stowarzyszenie Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa wydaje w ramach tego cyklu rocznik zajmujący się historią regionu i prezentacją ważnych postaci, które miały wpływ na jego kształt. W roku 2023 tematem wiodącym periodyku będą losy wybitnego dysydenta i bojownika niemieckiego ruchu oporu, Wernera Kiewitza. W roku 2023 projekt otrzymał dotację w wysokości 14 387 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 24 887 zł.

***

Ważne!

Autoryzowane wypowiedzi nie zawsze odzwierciedlają opinię wydawcy. Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy informacje na naszych stronach internetowych i linkach. Pomimo całej staranności, dane mogły w międzyczasie ulec zmianie. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność stron internetowych. Eseje, sprawozdania i artykuły odzwierciedlają opinię autora. To samo odnosi się do wszystkich innych stron internetowych, do których podajemy linki. Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem tych linków. Nasza strona jest chroniona prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie treści wymaga naszej zgody. Polityka prywatności na stronie internetowej portalu Spectrum.direct zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe. Dane zebrane za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Dane zbierane automatycznie na naszych stronach internetowych mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych, zbierania danych demograficznych oraz personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane o wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe są generowane automatycznie. Redakcja Spectrum.direct nie udostępnia tych danych ani nie czerpie korzyści z danych osobowych użytkowników swoich stron internetowych.