Spectrum.direct

Konwersatorium

Historia Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

Po I. wojnie światowej grupa górnośląskich artystów założyła stowarzyszenie Eichendorff-Gemeinde (Gmina Eichendorffa). Celem stowarzyszenia była integracja pisarzy, muzyków, rzeźbiarzy w celu pobudzenie życia artystycznego Prowincji Górnośląskiej. Jedną z pierwszych inicjatyw Gminy była wystawa w Opolu w 1924 roku, na której pokazano prace górnośląskich twórców. Były to obrazy, rzeźby, grafiki i sztuka użytkową. Wystawa odbiła się szerokim echem całych ówczesnych Niemczech. I rzeczywiście Opole na następne kilkanaście lat stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym. Tutaj powstałą największa biblioteka Prus tuż po Berlinie, Wrocławiu i Królewcu. Działali tu artyści o europejskiej randze, jak Thomas Myrtek czy Vincent Lucas Mrzyglod.

Rządy Trzeciej Rzeszy i II. wojna światowa przerwały działalność Gminy Eichendorffa. Do jej tradycji i celów powrócił w roku 1992 opolski fotograf Fryderyk Kremser. Zmienił nazwę stowarzyszenia na Eichendorff Konversatorium, ale w statucie jednoznacznie odwołał się do tradycji Eichendorff-Gemeinde deklarując się jako jej kontynuator. W kolejnych latach stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność wydawniczą. Redagowało Kwartalnik Kulturalny Joseph-von-Eichendorff-Konversatorium oraz wydawało liczne książki.W maju 2019 roku członkowie stowarzyszenia wybrali nowy zarząd stowarzyszenia Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa, który postanowił poszerzyć pola działalności organizacji. Nie rezygnując z kontynuacji wydawania drukowanego periodyku, zadecydowano o zbudowaniu portalu internetowego Spectrum.direct. W założeniu autorów miałyby stać się on w przyszłości połączeniem codziennej gazety z codziennym magazynem telewizyjnym edytowanym cyfrowo. Konwersatorium im. Eichendorffa rozumie się jako kontynuator Gminy Eichendorffa i w tym sensie zamierza inspirować i kreować ambitne inicjatyw kulturalne na Górnym Śląsku ponad wszelkimi podziałami.

Zarząd Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

Profesor Joachim Glensk

Prezes

Prof. zw. dr hab. Joachim Glensk

Urodził się w Opolu, ale pochodzi od pokoleń z Tarnowa Opolskiego, gdzie jego ojciec był mistrzem kowalskim i starszym cechu. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również obronił pracę doktorską. Tytuł profesora tytularnego otrzymał w 1997 roku. Przez wiele lat związany z Instytutem Śląskim w Opolu, gdzie przez wiele lat pełnił wiele istotnych funkcji m.in. jako kierownik Pracowni Badań Prasoznawczych i Upowszechnienia Kultury, zastępca kierownika Zakładu Kultury Współczesnej (1974-89), kierownik Samodzielnego Zespołu Badań Prasoznawczych (1989-91). W latach 1991-2005 pracował na WSP w Opolu (od 1994 r. Uniwersytet Opolski) jako kierownik Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Społecznych(1992-2001), oraz po uzwyczajnieniu jako kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa (2001-2005). Członek Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Autor 40 książek.

WICEPREZES, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Prof. UŚ. dr hab. Sebastian Fikus

Politolog, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko- niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej nagrody dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji. Wieloletni korespondent największej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Piotr Muschalik Profesor ASP Katowice

WICEPREZES

Prof. ASP dr hab. Piotr Muschalik

Artysta fotografik. Absolwent katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kierownik w Pracowni Fotografii. Zajmuje się fotografią kreacyjną i dokumentalną. Tworzy cykle fotograficzne. Interesuje go fotografia jako medium plastyczne, które jest polem eksperymentów formalnych i warsztatowych. Czerpie inspiracje z klasycznej fotografii, próbując wzbogacić ją o nowe formy graficzne. W warstwie znaczeniowej odnoszą się one do szeroko pojętego egzystencjalizmu. Jest autorem wydawnictw albumowych i katalogów o Śląsku. Współpracował z Lechem Majewskim przy filmach “Krew poety” i “Młyn i krzyż”. Jest autorem wielu wystaw, albumów i projektów dydaktycznych. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą. Między innymi w Japonii, Korei, Niemczech, USA, Francji i we Włoszech. Jest przewodniczącym Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pochodzi z Zabrza.

Sabina Kauf Profesor

DORADCA ZARZĄDU

Prof. zw. dr hab. Sabina Kauf

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Opolskiego. Po studiach ekonomicznych na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu odbyła dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie w Poczdamie. Pod kierunkiem prof. Ingo Balderiana przygotowała pracę doktorską „Marketing i logistyka jako elementy rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem” którą obroniła w 2000 roku. Habilitację uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na podstawie pracy „Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem”. W międzyczasie pełniła funkcje prodziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego i dyrektora spółki „Pro Futura”.

Redakcja Spectrum.direct

Redaktor naczelny

Prof. UŚ. dr hab. Sebastian Fikus

Politolog, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko- niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej nagrody dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji. Wieloletni korespondent największej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Maria Honka-Biły

redaktor

mgr Maria Honka-Biły

Dziennikarka z przekonania. Już w czasie studiów podjęła pracę w redakcji informacji TVP3 Opole, realizując dziesiątki własnych materiałów. Idąc z duchem czasu zdobywa doświadczenie we współpracy z redakcjami internetowymi. W 24opole.pl pisała newsy z regionu oraz prowadziła program telewizyjny „Druga Kawa”. Łącząc wykształcenie zawodowe i zamiłowanie do dziennikarstwa zainicjowała powstanie kolejnego programu telewizyjnego „Zapytaj Adwokata”. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo. Swoją pracę magisterską poświęconą zagadnieniu odpowiedzialności zawodowej dziennikarza obroniła w 2019 roku.

Daria Socha

redaktor

Daria Socha

Ambicje dziennikarskie towarzyszą jej od szkoły średniej. Studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na kierunkach Prawo oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka IX edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku „Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia”. Pochodzi z autochtonicznej rodziny z Bojszowów na Górnym Śląsku. Pisze wiersze.

Redakcja Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

Redaktor naczelny

dr Dorota Kurpiers

Historyk i publicysta. Studiowała na Uniwersytecie Opolskim, prace doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Myszora o Towarzystwie św. Wincentego na Śląsku obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie dyrektor biura Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu.