Spectrum.direct

Konwersatorium

Historia Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

Po I. wojnie światowej grupa górnośląskich artystów założyła stowarzyszenie Eichendorff-Gemeinde (Gmina Eichendorffa). Celem stowarzyszenia była integracja pisarzy, muzyków, rzeźbiarzy w celu pobudzenie życia artystycznego Prowincji Górnośląskiej. Jedną z pierwszych inicjatyw Gminy była wystawa w Opolu w 1924 roku, na której pokazano prace górnośląskich twórców. Były to obrazy, rzeźby, grafiki i sztuka użytkową. Wystawa odbiła się szerokim echem całych ówczesnych Niemczech. I rzeczywiście Opole na następne kilkanaście lat stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym. Tutaj powstałą największa biblioteka Prus tuż po Berlinie, Wrocławiu i Królewcu. Działali tu artyści o europejskiej randze, jak Thomas Myrtek czy Vincent Lucas Mrzyglod.

Rządy Trzeciej Rzeszy i II. wojna światowa przerwały działalność Gminy Eichendorffa. Do jej tradycji i celów powrócił w roku 1992 opolski fotograf Fryderyk Kremser. Zmienił nazwę stowarzyszenia na Eichendorff Konversatorium, ale w statucie jednoznacznie odwołał się do tradycji Eichendorff-Gemeinde deklarując się jako jej kontynuator. W kolejnych latach stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność wydawniczą. Redagowało Kwartalnik Kulturalny Joseph-von-Eichendorff-Konversatorium oraz wydawało liczne książki.W maju 2019 roku członkowie stowarzyszenia wybrali nowy zarząd stowarzyszenia Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa, który postanowił poszerzyć pola działalności organizacji. Nie rezygnując z kontynuacji wydawania drukowanego periodyku, zadecydowano o zbudowaniu portalu internetowego Spectrum.direct. W założeniu autorów miałyby stać się on w przyszłości połączeniem codziennej gazety z codziennym magazynem telewizyjnym edytowanym cyfrowo. Konwersatorium im. Eichendorffa rozumie się jako kontynuator Gminy Eichendorffa i w tym sensie zamierza inspirować i kreować ambitne inicjatyw kulturalne na Górnym Śląsku ponad wszelkimi podziałami.

Zarząd Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

Prezes

Prof. UŚ. dr hab. Sebastian Fikus

Politolog, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko- niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej nagrody dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji. Wieloletni korespondent największej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Piotr Muschalik Profesor ASP Katowice

WICEPREZES, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Prof. ASP dr hab. Piotr Muschalik

Artysta fotografik. Absolwent katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kierownik w Pracowni Fotografii. Zajmuje się fotografią kreacyjną i dokumentalną. Tworzy cykle fotograficzne. Interesuje go fotografia jako medium plastyczne, które jest polem eksperymentów formalnych i warsztatowych. Czerpie inspiracje z klasycznej fotografii, próbując wzbogacić ją o nowe formy graficzne. W warstwie znaczeniowej odnoszą się one do szeroko pojętego egzystencjalizmu. Jest autorem wydawnictw albumowych i katalogów o Śląsku. Współpracował z Lechem Majewskim przy filmach “Krew poety” i “Młyn i krzyż”. Jest autorem wielu wystaw, albumów i projektów dydaktycznych. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą. Między innymi w Japonii, Korei, Niemczech, USA, Francji i we Włoszech. Jest przewodniczącym Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pochodzi z Zabrza.

Sabina Kauf Profesor

WICEPREZES, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Prof. zw. dr hab. Sabina Kauf

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Opolskiego. Po studiach ekonomicznych na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu odbyła dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie w Poczdamie. Pod kierunkiem prof. Ingo Balderiana przygotowała pracę doktorską „Marketing i logistyka jako elementy rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem” którą obroniła w 2000 roku. Habilitację uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na podstawie pracy „Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem”. W międzyczasie pełniła funkcje prodziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego i dyrektora spółki „Pro Futura”.

Redakcja Spectrum.direct

Redaktor naczelny

Prof. UŚ. dr hab. Sebastian Fikus

Politolog, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko- niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej nagrody dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji. Wieloletni korespondent największej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Maria Honka-Biły

redaktor

mgr Maria Honka-Biły

Dziennikarka z przekonania. Już w czasie studiów podjęła pracę w redakcji informacji TVP3 Opole, realizując dziesiątki własnych materiałów. Idąc z duchem czasu zdobywa doświadczenie we współpracy z redakcjami internetowymi. W 24opole.pl pisała newsy z regionu oraz prowadziła program telewizyjny „Druga Kawa”. Łącząc wykształcenie zawodowe i zamiłowanie do dziennikarstwa zainicjowała powstanie kolejnego programu telewizyjnego „Zapytaj Adwokata”. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo. Swoją pracę magisterską poświęconą zagadnieniu odpowiedzialności zawodowej dziennikarza obroniła w 2019 roku.

Daria Socha

redaktor

Daria Socha

Ambicje dziennikarskie towarzyszą jej od szkoły średniej. Studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na kierunkach Prawo oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka IX edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku „Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia”. Pochodzi z autochtonicznej rodziny z Bojszowów na Górnym Śląsku. Pisze wiersze.

Redakcja Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

Redaktor naczelny

dr Dorota Kurpiers

Historyk i publicysta. Studiowała na Uniwersytecie Opolskim, prace doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Myszora o Towarzystwie św. Wincentego na Śląsku obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie dyrektor biura Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu.