22.6.2023

Nasza redakcyjna koleżanka studentką roku UŚ!

Wspaniałe wyróżnienie dla Darii Sochy

Tytuł Studenta Roku 2023 Uniwersytetu Śląskiego otrzymała Daria Socha, wieloletnia autorka Spectrum.direct. Nagrodę otrzymała z rąk Rektora UŚ, prof. dr hab. Ryszarda Koziołka. Konkursy takie Uniwersytet Śląski rozpisuje od lat, a ten należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń na uczelni. Daria Socha studiuje dwa kierunki: prawo oraz dziennikarstwo.

Materiały prasowe Uniwersytetu Śląskiego

W tym tygodniu Daria Socha na uroczystej gali odebrała osobiście wyróżnienie, czyli Tytuł Studenta Roku 2023 UŚ z rąk Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka. To już po raz piętnasty, kiedy uniwersytet rozpisał plebiscyt na najlepszego studenta roku. Zwycięzca wyłaniany jest w plebiscycie internetowym, w którym mogą wziąć udział studenci i pracownicy naukowi UŚ.  Nie jest łatwym zadaniem przekonać do siebie większość z ponad dwudziestu tysięcy studiujących oraz prawie czterech tysięcy zatrudnionych na UŚ. Ale Daria Socha dzięki swoim talentom i ambicjom cieszy się w uczelnianym środowisku wielką sympatią.

 

Daria jest studentką trzeciego roku w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Jest to elitarna jednostka, w ramach której studenci mogą dowolnie dostosowywać program studiów do własnych potrzeb i zainteresowań. Mogą oni studiować więcej kierunków, co gwarantuje im uzyskanie podwójnego, a czasem i potrójnego dyplomu. I to bezkonieczności wypełniania sztywnych wymogów programowych, jak inni studenci. Nie jest łatwo dostać się na takie studia: kandydatów obowiązują surowe kryteria naboru. Daria zdecydowała się w tym zakresie na studia dziennikarskie i prawnicze.

 

Daria jest także utalentowaną poetką: jej wiersze były kilkukrotnie nagradzane w konkursach na szczeblu wojewódzkim, a nawet otrzymały specjalną nagrodę Fundacji im. WisławySzymborskiej - w tej konkurencji pozostawiła w tyle blisko 2,5 tysiąca konkurujących z nią młodych poetów. Do kluczowych zainteresowań Darii należy również historia. Została laureatką Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku,  pisząc esej o powstaniach oraz plebiscycie. Na łamach Spectrum.direct dowiodła również niezwykłego talentu dziennikarskiego. Jej teksty biły zawsze rekordy oglądalności.

 

Pierwszy rok jej studiów był trudny ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. Zajęcia zdalne nie budziły u niej entuzjazmu. Tęskniła również za życiem studenckim.

 

Stąd też, gdy skończyła się pandemia, Daria zaczęła intensywnie angażować się w inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego. Pozostawała aktywna również w innych obszarach życia. Tworzyła własne mikroprojekty w obszarze dyplomacji zostając stażystką w Parlamencie Europejskim. A nawet ambasadorką kariery w Unii Europejskiej, w której to roli pomagała młodym osobom w budowaniu własnej ścieżki zawodowej w instytucjach unijnych. Tytuł Studenta Roku UŚ 2023 stał się tych wszystkich sukcesów ukoronowaniem.

 

Tego pięknego sukcesu naszej redakcyjnej koleżance serdecznie gratulujemy.

This is some text inside of a div block.
Natalia Klimaschka

Następny

Poprzedni