No items found.

Średniowieczny zamek nie spłonął do końca

Rekonstrukcja pałacu w Tworkowie

Arystokratycznych pałaców na Śląsku jest wiele. Pozostałości po bajkowych fortunach górnośląskich arystokratów, które służyły im za jednorodzinne domy. Luksus, na który w praktyce już nikt sobie nie może pozwolić. Dlatego z wielkim żalem spoglądamy na niegdyś piękne, z rozmachem budowane siedziby, które popadają w ruinę tylko dlatego, ze nie ma pomysłu, jakiemu celowi budynki te mogłoby służyć. W Tworkowie na to pytanie znaleziono odpowiedź.

Pałac w Tworkowie
Pałac w Tworkowie, stan po zabezpieczeniu. Fot. Natalia Klimaschka

Arystokratycznych pałaców na Śląsku jest wiele. Pozostałości po bajkowych fortunach górnośląskich arystokratów, które służyły im za jednorodzinne domy. Luksus, na który w praktyce już nikt sobie nie może pozwolić. Dlatego z wielkim żalem spoglądamy na niegdyś piękne, z rozmachem budowane siedziby, które popadają w ruinę tylko dlatego, ze nie ma pomysłu, jakiemu celowi budynki te mogłoby służyć. W Tworkowie na to pytanie znaleziono odpowiedź.

W średniowieczu w Tworkowie stał obronny zamek otoczony fosą. Zasypano ją dopiero w XIX wieku. Ale już długo wcześniej, bo od XVI wieku zaczęto go zamieniać na arystokratyczną rezydencję. Na przestrzeni dziejów należał między innymi do rodziny von Eichendorff.  W latach 30. ubiegłego wieku uległ pożarowi, by częściowo odbudowany spłonąć po raz drugi w 1945 roku. Od tego czasu stał w ruinie.

Dzieło odbudowy neorenesansowego zabytku podjęła dopiero gmina Krzyżanowice, która sukcesywnie prowadziła prace zabezpieczające ruiny przed niszczeniem.

Po gruntownej rewitalizacji, która była prowadzona od 2018 roku, zabezpieczono obiekt w formie trwałej ruiny oraz zrekonstruowano część murów i wieżę zamkową, którą przeznaczono na taras widokowy i od tego lata udostępniono dla zwiedzających. Z ponad 21 m wieży widokowej rozpościera się piękna panorama na okolicę. Obiekt jest wyjątkową perełką architektoniczną, która wieczorami prezentuje się jeszcze piękniej dzięki zastosowanej iluminacji świetlnej.

Wieża widokowa wraz z ruinami zamku dostępna jest każdego dnia w godzinach od 10.00 do 19.00

This is some text inside of a div block.
Autor:

Więcej artykułów

Prezydent Jacek Wojciechowicz Razem dla Raciborza
Kultura
Ludzie
Polityka

Kolega Eichendorffa na zebraniu DFK

Kiedy w połowie lat 90-tych Jacek Wojciechowicz był wiceprezydentem Raciborza, odbudował pomnik Eichendorffa w samym centrum miasta. W późniejszych latach kolejni prezydenci nie wykazywali się już takim zrozumieniem dla potrzeb środowisk niemieckich w Raciborzu. Wojciechowicz, który stara się po 30 latach o powtórny wybór na prezydenta, pragnie do tamtych tradycji nawiązać.

Czytaj dalej
Grupa Regios
No items found.

“Regios” czyli postulat środka

Z rozczarowania różnymi organizacjami autochtonów część środowisk młodzieżowych postanowiło założyć niezależną organizację młodzieżową Regios. W swoich założeniach nawiązuje ona do holistycznego spojrzenia na historię regionu ze szczególnym uwzględnieniem czasów cesarstwa. Oficjalnej organizacji mniejszości niemieckiej dalece się jednak nie chcą podporządkować.

Czytaj dalej
Premiera filmu
No items found.

Von Lichnowsky na zamku Piastów w Raciborzu

O rodzinie von Lichnowsky wiedziano w Raciborzu dotąd niewiele. Uchodzili raczej za jedną z wielu arystokratycznych rodzin na Górnym Śląsku. Dopiero benedyktyńska cierpliwość Natalii Klimaschka w poszukiwaniu dawno zapomnianych źródeł stała się punktem wyjścia do realizacji filmu o tej niezwykłej rodzinie. Konwersatorium Eichendorffa zorganizowało jego prezentację na zamku w Raciborzu.

Czytaj dalej