17.2.2022

Czy można liczyć na Europę?

Starania o emancypację języka śląskiego przeniosły się do Brukseli

Polskie władze od wielu lat odmawiają dyskusji na temat uznania śląskiego za odrębny język. Kilka miesięcy temu Łukasz Kohut zwrócił uwagę międzynarodowej opinii publicznej na ten problem, zwracają się w parlamencie Europejskim po do posłów śląsku. Wystąpienie to otwarły niejako nowy rozdział w staraniach emancypacje tego języka. Teraz Łukasz Kohut wystąpił w Brukseli z petycją w tej sprawie.

Łukasz Kohut - Facebook

Zgodnie z artykułem 143 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut, Ślązak i poseł do tej Izby złożył projekt rezolucji domagającej się od rządu polskiego uznania śląskiego za język regionalny. Jednocześnie wezwał Komisje Europejską do pomocy w rozmowach z Warszawą w tej sprawie. Wystąpienie to oznacza kolejny krok w kierunku umiędzynarodowienia problemu, który dotąd w Polsce starano się przemilczać.

Ważnym elementem starań Kohuta była konferencja z udziałem Prof. Małgorzaty Myśliwiec z Wydziału Nauk Społecznych UŚ i wybitnego śląskiego pisarza Szczepana Twardocha na temat istoty śląskości. Miała ona stanowić również dowód na to, że środowisko to reprezentują wybitni intelektualiści.

Zabiegając o poparcie dla swojej rezolucji Łukasz Kohut prowadzi rozmowy z przedstawicielami prezydium parlamentu europejskiego i europosłami różnych partii politycznych w parlamencie. Część europarlamentarzystów zdeklarowało się nawet, że chętnie nasz region odwiedzą. Kohut szczególnie liczy na poparcie partii Zielonych, gdzie ta sprawa znajduje szczególnie wiele zainteresowania. Partie tą reprezentuje między innymi Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Annalena Baerbock.

Kohut rozmawia w tej sprawie bezpośrednio z polskim rządem. Jak powiedział podczas konferencji prasowej w polskim Sejmie przed kilkoma dniami „Chodzi nam o to, żeby Ślązacy, którzy są lojalnymi obywatelami państwa polskiego, mogli pielęgnować swój język, bo zaroz nasze bajtle przestanom godać”.

Kohut uważa, że starania o uznanie języka śląskiego jest winny swojej babci, która w szkole była niegdyś bita linijką za używanie śląskiego. Zapowiada konsekwentne starania o emancypacje kultury śląskiej i prawo do prawdziwej historii regionu.

Swoimi działaniami Łukasz Kohut wykreował się na najbardziej skutecznego przedstawiciela środowisk śląskich, a tym samym obecnie na jej bodaj najwęższego lidera.

Wydaje się, że jego wysiłki w Parlamencie Europejskim zostaną w końcu uwieńczone sukcesem. Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania języka śląskiego nie będzie się już dało przemilczeć.

This is some text inside of a div block.

Następny

Poprzedni