4.6.2022
No items found.

Nowa szansa na modernizację

Roczny zjazd VdG

Odbył się wyborczy zjazd VdG. Nowym Prezydentem dachowej organizacji Niemców w Polsce został Rafał Bartek. Od dłuższego czasu uchodzi on za niekwestionowanego lidera tego środowiska, dlatego jego wybór wydaje się czymś naturalnym. Być może niekwestionowana pozycja lidera środowisk niemieckich sprzyjać będzie otwarciu się tego środowiska na nowe ideowe prądy i na nowych ludzi.

Roczny zjazd VdG

Nowy prezydent VdG, Rafał Bartek, jest elokwentny, o silnie zarysowanej osobowości, potrafi narzucić otoczeniu swój autorytet, jest otwarty na modernizacyjne procesy. Wydawałoby by się, że osoba o takich kwalifikacjach może bazować na swoim naturalnym autorytecie i być pewna swojej niekwestionowanej pozycji. Wszystko to budzi nadzieje na odnowę organizacji.

Dlatego też pewnym niedosytem był zapewne brak expose nowego przewodniczącego. Mowy, w której zapowiedziałby nowe akcenty swojej kadencji. Być może takie expose wywołałby dyskusje na temat przyszłości organizacji. Rozmowy o strategiach pozyskania niemieckiej, górnośląskiej inteligencji do pracy w organizacji. Otwarta pozostaje kwestia oferty dla młodszej generacji śląskich Niemców. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że same pieniądze i zaklęcia odwołujące się do tożsamości przodków nie są dostatecznie atrakcyjne, by pozyskać zainteresowanie ze strony tego środowiska. Konieczne są tu nowe ideowe formuły, które by tych młodych ludzi przekonały do identyfikowania się z niemiecką tożsamością. Sprawa wydaje się kluczowa, bo za chwile może się okazać, że organizacja mniejszości skurczy się do jej administracji.

Problemem organizacji jest niewątpliwie daleko idące zredukowanie mediów mniejszości niemieckiej do biura prasowego VdG. Struktury, od której trudno oczekiwać jakiejkolwiek samodzielności. Tymczasem pluralizm mediów i możliwości nieskrępowanego wyrażania poglądów, inspirowania działań i inicjatyw organizacji, prawa do nieskrępowanego mówienia o ewentualnych błędach poszczególnych członków organizacji, są kluczowe dla jej rozwoju. W ostatnich latach VdG jakby o tych truizmach zapomniało.

Rafał Bartek jest teraz wielką nadzieją na procesy modernizacyjne w organizacji. Na tworzenie atmosfery większej partycypacji członków w jej działania. Tylko w ten sposób utrzyma swoją pozycję niekwestionowanego i powszechnie podziwianego lidera.

This is some text inside of a div block.
Autor:
Franz Karger

Więcej artykułów

Prusacy, Prajzaci, Prajzsko, Hlucinsko, Prajzska Rallye, Rajd Pruski
Geografia
Historia
Kultura
Ludzie
Tożsamość

Prusy jako alternatywa

Autochtoni na Górnym Śląsku najczęściej postrzegają się albo jako Ślązacy, albo jako Niemcy. Państwo Pruskie popadło w zapomnienie i prawie nikt się z nim tu nie identyfikuje. Zupełnie inaczej jest w czeskiej części Górnego Śląska. Tam Państwo Wilhelma II jest dla wielu kluczem do tożsamości. Tradycje te są również aktywnie kultywowane.

Czytaj dalej
Carl Ulitzka wraz z parafiankami z kościoła św. Mikołaja w Raciborzu Starej wsi
Historia
Kultura
Ludzie
Tożsamość

Carl Ulitzka powinien wrócić do domu!

Carl Ulitzka był w okresie międzywojennym największym moralnym i politycznym autorytetem na Górnym Śląsku. Nie stronił też od ważnych urzędów. Jako przewodniczący górnośląskiej partii Centrum miał długo kluczowy wpływ na życie regionu. Dwukrotnie wygnany z Raciborza. W 1939 usunięty z parafii przez Gestapo i w 1945 roku przez nowych rządzących. Dziś raciborskie elity domagają się przeniesienia jego grobu do Raciborza.

Czytaj dalej
Ślązacy, mniejszość śląska, język śląski
No items found.

Uznano odrębność języka śląskiego!

Rysuje się kuriozalna sytuacja. Wiele wskazuje na to, że wkrótce będziemy mieli na Górnym Śląsku dwie duże mniejszości- niemiecką i śląską. Obie posługują się tym samym językiem i obie odwołują do tych samych tradycji historycznych. Różnią się w zadzie wyłącznie politycznymi liderami. Uchwała polskiego Sejmu w sprawie uznania języka śląskiego może przynieść ze sobą bardzo poważne przesunięcia.

Czytaj dalej