23.11.2021

Czy autonomia Śląska jest dobra dla wszystkich?

Debata licealistów w biurze europosła Kohuta

Kilka dni temu w biurze europosła Łukasza Kohuta odbyła się debata licealistów. Dotyczyła ona zapatrywania mieszkańców Zagłębia na wprowadzenie na Górnym Śląsku autonomii. Zastanawiano się, czy dzięki temu relacje między obiema częściami województwa zacieśnią się. Debacie towarzyszyli politycy i naukowcy.

Daria Socha

Kilka dni temu w biurze europosła Łukasza Kohuta odbyła się debata licealistów. Dotyczyła ona zapatrywania mieszkańców Zagłębia na wprowadzenie na Górnym Śląsku autonomii. Zastanawiano się, czy dzięki temu relacje między obiema częściami województwa zacieśnią się. Debacie towarzyszyli politycy i naukowcy.

W autonomii licealiści upatrywali szansy na polepszenie sytuacji ekonomicznej regionu i lepsze zjednoczenie Śląska i Zagłębia. Część uczniów zwracała uwagę, że województwo Śląskie wypracowuje więcej przychodów niż średnia krajowa. Argumentowali, że władze centralne nie dyskryminowałyby już mieszkańców Śląska, a region mógłby sam o sobie stanowić. Młodzież miała problem ze zdefiniowaniem pojęcia autonomia, myliła je z secesją.

Część uczniów zwracała uwagę, że dla „zwykłego” mieszkańca Zagłębia koncepcja autonomii jest niekorzystna. Wskazywali, że autonomia może zmienić oblicze systemu oświaty. Wprowadzić obowiązkowe zajęcia z gwary, które będą zastępować inne, bardziej użyteczne przedmioty jak chociażby język obcy.

Spotkanie w biurze Łukasza Kohuta było dla licealistów III Liceum im. A. Mickiewicza w Katowicach i IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu okazją do publicznej dyskusji. Dzięki niej uczyli się też lepiej rozumieć mechanizmy rządzące regionem i jego historię. Debata była zachętą do zainteresowania się losami „małej ojczyny” i refleksją nad istotnymi kwestiami stanowiącymi element śląskiej tożsamości. Rozmowa skłoniła ich do wielopłaszczyznowego myślenia i dostrzegania obaw ludzi pochodzących z różnych środowisk.

Daria Socha

This is some text inside of a div block.
Daria Socha

Następny

Poprzedni