No items found.

Polska twarz niemieckiego muzeum

Nowa dyrektorka Muzeum Śląskiego w Görlitz

Dotychczasowy dyrektor i założyciel powstałego w 1999 roku Muzeum Śląskiego dr Markus Bauer przechodzi w przyszłym roku na emeryturę. Rada muzeum już w październiku zeszłego roku rozpoczęła rozmowy z kandydatami na to prestiżowe stanowisko, a 16 września oficjalnie nominowała przyszłą kierowniczkę muzeum – pochodzącą z Jeleniej Góry, dr Agnieszkę Gąsior.

Muzeum Śląskie w Görlitz
Fot. Steffenz

Po 1989 roku rząd Republiki Federalnej podjął decyzję radykalnego ograniczenia środków finansowych na działalność organizacji przesiedleńczych w Niemczech. Nie znaczy to, że postanowiono niemieckie dziedzictwo dawnych ziem wschodnich puścić w zapomnienie. Dbałość o te tradycje postanowiono w dużej mierze powierzyć nowo założonemu Muzeum Śląskiemu w niemieckim  części Zgorzelca (Görlitz). Utworzenie tej placówki i jej kierownictwo powierzono dr Marcusowi Bauerowi.

Muzeum przyciąga rocznie ponad 30 tysięcy turystów; nie licząc tysięcy osób odwiedzających wystawy czasowe organizowane przez muzeum poza Görlitz, głównie na polskim Śląsku. Wystawy skierowane są zarówno do mieszkańców terenów przy granicy polsko-niemieckiej, jak również przesiedleńców i ich potomków. Poświęcone są najczęściej  kulturze i historii Śląska. Na przestrzeni tych ostatnich 20 lat muzeum stało się ważną placówką dbającą o tworzenie zaufania w relacjach polsko niemieckiego.

Twórca muzeum, dr Bauer odchodzi w przyszłym roku na emeryturę. Długo spekulowano na temat jego następcy na tym stanowisku. Zdecydowano się ostatecznie na pochodzącego z Jeleniej Góry historyka sztuki, dr Agnieszkę Gąsior. Dr Gąsior studiowała również wcześniej w swoim rodzinnym mieście.  Później, przez ponad 15 lat pracowała w Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) (Instytut historii i kultury wschodniej Europy) na Uniwersytecie w Leipzig. Uchodzi za wybitnego specjalistę w obszarze sztuki późnego średniowiecza i renesansu, zajmuje się życiem na dworach panujących tego okresu. Ważne były dla niej rozważania, na ile sztuka może stać się podstawą tożsamości i kultury pamięci. Organizowała wystawy poświęcone kulturowej spuściźnie niemiecko-polskiego pogranicza.

Jak bardzo znaczące jest stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Görlitz świadczy fakt, że w tej sprawie zabierał głos zarówno Premier Landu Saksonii, Michael Kretschmer (“Dr Agnieszce Gąsior, życzę wielu sukcesów jako dyrektorowi tego wyjątkowego muzeum, które jest bardzo ważnym miejscem dla spotkań i wymiany  kultur”), jak i federalny minister kultury, prof. Monika Grütters (“Görlitz jest starym ośrodkiem kulturalnym Śląska i leży w samym sercu Europy. Dbałość o wspólną niemiecko-polsko-czeską spuściznę kulturową jest tu realną rzeczywistością. Czego żywym dowodem jest Agnieszka Gąsior ze swoją biografią”)

Nominacja dr Agnieszki Gąsior na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego jest też niezwykłym świadectwem zmiany czasów. Osobie z Polski powierzono opiekę nad tradycjami przesiedleńców (!). Jeszcze dwadzieścia lat temu taka nominacja byłaby poza jakąkolwiek fantazją.

This is some text inside of a div block.
Autor:

Więcej artykułów

Prusacy, Prajzaci, Prajzsko, Hlucinsko, Prajzska Rallye, Rajd Pruski
Geografia
Historia
Kultura
Ludzie
Tożsamość

Prusy jako alternatywa

Autochtoni na Górnym Śląsku najczęściej postrzegają się albo jako Ślązacy, albo jako Niemcy. Państwo Pruskie popadło w zapomnienie i prawie nikt się z nim tu nie identyfikuje. Zupełnie inaczej jest w czeskiej części Górnego Śląska. Tam Państwo Wilhelma II jest dla wielu kluczem do tożsamości. Tradycje te są również aktywnie kultywowane.

Czytaj dalej
Carl Ulitzka wraz z parafiankami z kościoła św. Mikołaja w Raciborzu Starej wsi
Historia
Kultura
Ludzie
Tożsamość

Carl Ulitzka powinien wrócić do domu!

Carl Ulitzka był w okresie międzywojennym największym moralnym i politycznym autorytetem na Górnym Śląsku. Nie stronił też od ważnych urzędów. Jako przewodniczący górnośląskiej partii Centrum miał długo kluczowy wpływ na życie regionu. Dwukrotnie wygnany z Raciborza. W 1939 usunięty z parafii przez Gestapo i w 1945 roku przez nowych rządzących. Dziś raciborskie elity domagają się przeniesienia jego grobu do Raciborza.

Czytaj dalej
Ślązacy, mniejszość śląska, język śląski
No items found.

Uznano odrębność języka śląskiego!

Rysuje się kuriozalna sytuacja. Wiele wskazuje na to, że wkrótce będziemy mieli na Górnym Śląsku dwie duże mniejszości- niemiecką i śląską. Obie posługują się tym samym językiem i obie odwołują do tych samych tradycji historycznych. Różnią się w zadzie wyłącznie politycznymi liderami. Uchwała polskiego Sejmu w sprawie uznania języka śląskiego może przynieść ze sobą bardzo poważne przesunięcia.

Czytaj dalej